Improbasen

Kids in Jazz
Barnas Jazzhus


Om oss
Kontakt
Lenker
"These are my friends in Norway!

I played the saxophone with them in Norway and I made friends with them thru Jazz. We went to Japanese Sushi restaurant, Opera house and so on. I had a lot of fun.

They are having concerts now and I saw picture of them.(Tora took) so I wanna meet them and I miss their music. I take great pride in playing with them indeed. Thank you for your compliment. I can't wait to meet them!"

-Momoka Kaneko, Yokohama


Samarbeid med Oslo Jazzfestival

Vi har hatt et meget positivt møte med Lise Gulbransen og Lars Kurverud, som er hhv. markedssjef og festivalprodusent ved Oslo Jazzfestival. Vi ønsker å forene våre krefter, og utvikle et helhetlig tilbud for barn og unge, som bl.a. vil innebære seminarvirksomhet og konserter i tilknytning til festivalen, og oppfølging av musikantene resten av året.

Oslo jazzfestival har arrangert seminar for unge talenter i en årrekke. Vår rolle blir bl.a. å videreforedle konseptet, tilrettelegge for nye aldersgrupper, utvide nedslagsfeltet, følge opp kandidatene, og bidra ved den praktiske gjennomføringen.

Dette er et svært gledelig initiativ, og det er meget hederlig at festivalen på denne måten ser lenger enn sin egen nesetipp, og bidrar til systematisk rekrutering til musikkformen. Vi kommer tilbake med mer informasjon etterhvert som samarbeidet formaliseres. Du kan lese om fjorårets Youngstarseminar her

 

 

Improbasen
Besøksadresse:
Bergljots vei 15, Keyserløkka, Oslo
Postadresse:
c/o Østnorsk Jazzsenter, Pb. 4774 Sofienberg, 0506 OSLO